Club verkopen? Voorkom een 0-3 achterstand

Waarom clubs direct achterstaan op kopers

Dit is deel 3 in een reeks over waarderingen van voetbalclubs. Komende periode zullen er in Europa veel clubs te koop komen, ook in Nederland. Hoe wordt de waarde van deze clubs bepaald? Wij hebben vanuit voetbalwalhalla Barcelona 50 clubwaarderingen en transakties uit 15 landen onderzocht* om clubs en investeerders houvast te geven. *) Hoe we aan die gegevens zijn gekomen? Dat was een hele kunst 🙂 Wij zijn de enige die hierover uitgebreid publiceren. Zou je een bespreking willen, een gortdroge presentatie (over feiten) of een boeiende lezing? Mail ons en we maken er wat moois van.

Clubs hebben drie problemen

Het is ongekend jammer dat clubs met rijke histories, gebouwd op bloed, zweet en tranen van voetballers en leden, bij verkoop aan de goden overgeleverd lijken te zijn. Deze drie punten dienen afzonderlijk getackeld te worden:

0-1 : Onnodig met de rug tegen de muur

Voor elk bedrijf geldt dat als er uit financiële nood verkocht moet worden dat de prijs in een vrije val kan komen. Dit geldt ook voor voetbalclubs. Uiteindelijk staan ze met de rug tegen de muur. Dit is overigens de valkuil van het streven naar sportief succes in het voetbal: Voor succes is geld nodig en daarvoor is het opkrikken van begrotingen weer cruciaal. Maar als het dan verkeerd gaat, gaat het goed verkeerd en kunnen leden de club niet meer redden. Ook voor goedwillende suikerooms zijn de financiële risico’s tegenwoordig een maatje te groot. De koper heeft vervolgens de macht en de huidige kopers kopen geen clubs uit clubliefde maar voor de business. Wat hier aan te doen: Regeren is vooruitzien, ook in mindere tijden. Een goed bestuur voelt aan dat het verkeerd zal gaan. Uiteraard dient alles op alles gezet te worden om de de club zelf te redden en te voorkomen dat de club als business of – erger – als leuk hebbeding in vage buitenlandse handen valt. Er dient direct actie ondernomen te worden en naast een eigen reddingsplan dient er een parallel team te worden samengesteld dat als Plan B bestudeert hoe de club het best verkocht kan worden. Dit parallel team dient:

  • te weten hoe de waarde van een club bepaald wordt,
  • de zwakke en sterke punten voor de waardebepaling van de club in kaart te brengen en
  • in het belang van de club vast te werken aan het verkoopklaar maken van de club.

Er dient voorkomen te worden dat de club met de rug tegen de muur wordt gezet. Meer informatie over het opzetten van een parallel team? Mail ons.

0-2 : De 8 agenda’s van de koper

De koper is tegenwoordig buitenlands en heeft een andere agenda. Voor de koper gaat het in principe niet eens om de club an sich, maar om wat hij er vervolgens mee wil doen:

  • de club aanwenden voor (voetbal) business,
  • voor hele andere eigen zakelijke of privé redenen of
  • de club naar een hogere waarde brengen.

Deze agenda zal hoogst waarschijnlijk gedurende de gesprekken wel duidelijk worden, maar wat hierbij voor de club vervolgens belangrijk is, is dat met kennis van de agenda de potentiële waarde van de club voor de koper geschat kan worden. Die schatting moet los gezien worden van de waarde die de club kan hebben in huidige vorm zonder financiële problemen. Zelfs die waarde is lager dan die de koper in gedachten heeft, waardoor de club de onderhandelingen in gaat met een te laag prijsframe. Wij hebben 8 kopersprofielen in beeld gebracht. Ken de agenda van de koper en je zit sterker aan de vergadertafel. Mail ons vrijblijvend als je informatie over de 8 kopersprofielen wilt.

0-3 : De koper heeft meer kennis

De koper is eigenlijk een goed geïnformeerde investeerder. De koper weet ten eerste uiteraard – sorry voor deze inkopper – zijn eigen agenda, maar vervolgens heeft hij ook een eigen team van gespecialiseerde adviseurs, accountants en juristen. Het is vaak ook niet hun eerste keer, ze weten hoe clubs in andere landen gewaardeerd worden én ze kennen de voor- en nadelen van Nederlandse clubs in internationaal perspectief voor hun eigen agenda. Met deze kennis en gespecialiseerde adviseurs zitten ze dan tegenover clubs die al met de rug tegen de muur staan, doorgaans geen eigen specialisten hebben – daar is de markt in Nederland te klein voor – en als ze er toch zijn, is de kennis meer nationaal dan internationaal. En zo hebben we de situatie dat als er niet goed geanticipeerd wordt, dat clubs met de rug tegen de muur staan (0-1), clubs de agenda van de koper niet kennen (0-2) en – fataal – clubs met een kennisachterstand aan de vergadertafel plaatsnemen (0-3). 

Wat te doen?

Voorkomen dient te worden dat clubs uiteindelijk ter grabbel moeten worden gegooid. Het onderwerp ligt al zo gevoelig. Supporters zullen tevredener zijn als de club hier ‘ondanks alles’ toch als een winnaar uit tevoorschijn komt. Onze insteek:

  • Voorkomen te lage opbrengst door prijsval: door vroegtijdig, snel en doelgericht de club als Plan B verkoopklaar te maken, voorkomen we dat de club kansloos met de rug tegen de muur komt te staan.
  • Vraagprijs onderbouwd verhogen: door het delen van onze kennis met een klein specifiek team (‘intelligent samengesteld’), realiseren we een slagvaardigere club die sterker en met een 10% tot 30% hogere vraagprijs de onderhandelingen in kan gaan.
  • Verhoging uiteindelijke verkoopprijs: bij onderhandelingen als sparringspartner de club als professionele partij met een internationale uitstraling daadwerkelijk bij te staan, wat dient te resulteren in een nog eens 10% tot 30% hogere eindprijs.

Meer informatie?

Wij hebben onderzoek gedaan, wij delen kennis en we gaan voor het resultaat. Champions League in onze branche 🙂

Wil je meer informatie, bel of mail me.

Als je wilt doen we ter kennismaking via zoom, teams of whatever vast een virtuele koffie.

Sportgroeten uit Barcelona,

Jeroen Oskam, oprichter en directeur EuroEconomics. Zie ook EuroEconomics.com/Topsport/Financieel-Fiscaal

Tel. 0034 93 215 1223 | E-mail jeroen.oskam@euroeconomics.com

Eerdere artikelen uit deze serie teruglezen?

 Veel leesplezier!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *